Srečko Balič, univ. dipl. inž. grad.

Direktor, vodilni projektant
Pooblaščeni inženir IZS: G-0997
E-pošta: ib.balic@amis.net
GSM: 041 674 815
Tel: 02 25 00 780

CV Vsi zaposleni

Pooblastila IZS

Odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Odgovorni revident načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Reference od 1992

NOVOGRADNJE
Nova dvorana Univerzitetne zgradbe na Slomškovem trgu v Mariboru
Oskrbni center za zdravila Farmadent v Mariboru – Plčečnikova nagrada
Poskusna postaja za sadjarstvo - Gačnik pri Mariboru
Montažno demontažni razstavni "šotor" v Amsterdamu
Servisno prodajni centri v Mariboru: Avto-Jarc, Avto-mobil, Avto-Auer
Poslovni objekt v Tyrševi ulici v Mariboru
Dozidava in rekonstrukcija Twicklove vile v Mariboru
Varnostno prometni center Gaber v Murski Soboti
Oporni zidovi za Klemcomerce, za Gornjo Radgono,...
Bencinski servisi za OMV Istra: Maribor 1 in 2, Dravograd, Dobrenje vzhod, Dobrenje zahod, Slov. Konjice, Gederovci, Stojnci
Bencinski servisi za Petrol: Lom 1, Lom 2, Črnomelj, Vransko, Železniki, Cerklje, Lj-Rakovnik, Lj- Šmartinska, Kranj-Labore, Kozina, Ivančna Gorica, Ptuj 2, …
Tipizacija bencinskih servisov za Petrol: avtocestni, magistralni, regionalni in lokalni
Prodajno servisni objekt Integra v Mariboru
Stanovanjsko poslovna zazidava S8 ob Koroški cesti v Mariboru
Poslovno gospodarski objekt Brič – vinska klet Brič
Temelji dvosedežnice Sleme na Pohorju
Elektroliza C-2. faza za Talum d.d. v Kidričevem
Tehnološki temelji za EuroVek d.o.o. v Ajdovščini
Tehnološki temelji za Repromat d.o.o. v Črnomlju
Poslovni objekt Taxa v Ajdovščini
Poslovni objekt Menerga v Mariboru
Casino hotel Kristal v Umagu (Hrvaška)
Hotel Plaza v BTC Ljubljani
Poslovno proizvodno trgovski center Ersim v Slovenski Bistrici
Proizvodno poslovni objekt Černigoj v Ajdovščini
Fakulteta za zdravstvene vede v Mariboru
Proizvodno poslovni objekt Pečnik v Ajdovščini
Jekleni nadstrešek pred hotelom Marriot v Budimpešti
Alu podkonstrukcija steklene fasade telovadnice Šentvid pri Grobelnem
Poslovno turistični kompleks Jadran v Postojni
Trgovski center Krško
Stanovanjska vila v Kamnici
Stanovanjska vila pri Pernici
Stanovanjska hiša v Medvedovi ulici v Mariboru
Stanovanjska in poslovna »Twicklova vila v Mariboru
Stanovanjskka vila Tabor v Mariboru
Stanovanjska vila v Vrtojbi
Stanovanjska vila pod Golovcem v Ljubljani
Rezidenčni stan. objekt na Podrožniški cesti v Ljubljani – ni zgrajeno
Stanovanjska vila Vinarje pri Mariboru
Večnamenski center Sobetinci
Galenski in analizni laboratorij z upravnimi prostori v Mariboru (PGD) – ni zgrajeno
REKONSTUKCIJE
Rekonstrukcija poslovne stavbe Avtotehna v Ljubljani (spodnje 4 etaže)
Rekonstrukcija Univerzitetne zgradbe na Slomškovem trgu v Mariboru
Rekonstrukcija in dozidava poslovnega objekta Probanka v Mariboru (stara zgradba »Merkur«)
Potresna in statična rek. In sanacija objekta Pedagoške fakultete v Mariboru
Dograditev in rekonstrukcija objekta Carfema-Graz v Gradcu (Avstrija)
Nadgraditev poslovnega objekta Ljubljanske banke in Delavske univerze v Gornji Radgoni
Nadgraditev poslovne zgradbe Večer v Mariboru
Rekonstrukcija doma Miloša Zidanška na Pohorju
Rekonstrukcije lekarn “Pri gradu”, “Center”, “Melje”, Ruše, Lovrenc, Lenart, Arnica montana v Mariboru…
Rekonstrukcija “Hale A” v Talum d.d. Kidričevo
Rekonstrukcija in novogradnja objekta Casino hotel Kristal v Umagu (Hrvaška)
Rekonstrukcija in dograditev Twicklove vile v Mariboru
Rekonstrukcija in prizidava poslovno turističnega kompleksa Jadran v Postojni
Rekonstrukcija in prizidava poslovno trgovskega centra Seltron v Mariboru
Rekonstrukcija poslovno trgovskega objekta Vinag v Mariboru
Rekonstrukcija hotela Jama v Postojni - restavracija
Rekonstrukcija mostu čez Radoljo pri Lovrencu na Pohorju
REVIZIJE, ŠTUDIJE
Revizije gradbene tehnične dokumentacije zaklonišč za Ministrstvo za obrambo
Revizija jeklene konstrukcije “Ammann” za novo separacije Granit-Poljčane
Študija o možnosti namestitve težkega žerjava skupne mase 250 ton v objekt Elektroliza C v Kidričevem
Celovita presoja stare avtobusne postaje na Glavnem trgu v Mariboru
Statična presoja obstoječega objekta zdravstvenega doma Lenart
Institut za varstvo okolja-oddelek za analizno kemijo; idejni projekt
Študija o vzrokih poškodb na Pedagoški fakulteti v Mariboru
Celovita presoja potresne varnosti objekta Pedagoška fakulteta v Mariboru
Celovita presoja potresne varnosti objekta Hotel Kristal v Umagu (Hrvaška)
Statična presoja lokov in obokov v različnih starih zgradbah v Mariboru
Strokovno mnenje o vzrokih poškod na stan. objektu v Luciji

Osebne reference do 1992

NOVOGRADNJE
East West Bussines center v Budimpešti (odgovoren za armirano betonske monolitne in za montažne konstrukcije ter za generalno stabilnost objekta)
Trgovsko poslovni objekt C2 v Mlinski ulici v Mariboru
Ektroliza C 1. faza v Kidričevem
Trgovski objekt v Pesnici
Politična šola Josip Broz Tito v Kumrovcu (konstrukcijska enota C, odg.proj.Benjamin Blatnik, univ.dipl.inž.grad)
Tovarna Carrera optik v Ormožu (Optyl)
Carinska nadstrešnica STTC v Mariboru
Nova galvana v Lama Dekani pri Kopru
Pivovarna Vršac
Objekt ferolegur v Rušah
Hala za remont žerjavov in avtožerjavov v Metalni v Mariboru
Stanovanjski objekti v S31 v Mariboru
Tovarna nogavic v Polzeli
Pralnica in črpalnica sladkorne pese v Ormožu (odg.proj. Benjamin Blatnik, univ. dipl. inž. grad.)
Tehnološki temelji valjarne v Impolu v Slov. Bistrici
Težke žerjavne proge v Metalni v Mariboru
Polnilnica mineralne vode v Radencih
Večnamenski objekt »Vegros« v Mariboru
Antenski stolp na Lisci
Oporni zidovi za : SCT Šentilj, Straža,…
Preprojektiranja: mejni prehod Šentilj (betonska konstrukcija), več različnih industrijskih hal različnih konstrukcijskih sistemov in materialov
REKONSTUKCIJE
Rekonstrukcija hotela Zvezda v Murski Soboti
Rekonstrukcija Hale za procesno opremo v Metalni v Mariboru
Most čez Mežo (sovprežna konstrukcija)