Matija Jesenko, univ. dipl. inž. grad.

Odgovorni projektant
Pooblaščeni inženir IZS: G-3430
E-pošta: ibb.matija@amis.net
GSM: 031 854 028
Tel: 02 25 00 781

CV Vsi zaposleni

Pooblastila IZS

Odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Reference

NOVOGRADNJE
Casino hotel Kristal v Umagu (Hrvaška)
Hotel Plaza v BTC Ljubljani
Poslovno proizvodno trgovski center Ersim v Slovenski Bistrici
Proizvodno poslovni objekt Černigoj v Ajdovščini
Fakulteta za zdravstvene vede v Mariboru
Proizvodno poslovni objekt Pečnik v Ajdovščini
Jekleni nadstrešek pred hotelom Marriot v Budimpešti
Alu podkonstrukcija steklene fasade telovadnice Šentvid pri Grobelnem
Poslovno turistični kompleks Jadran v Postojni
Trgovski center Krško
Stanovanjska vila v Kamnici
Stanovanjska hiša v Medvedovi ulici v Mariboru
Stanovanjska vila pod Golovcem v Ljubljani
Stanovanjska vila Vinarje pri Mariboru
Večnamenski center Sobetinci
REKONSTUKCIJE
Rekonstrukcija poslovne stavbe Avtotehna v Ljubljani (spodnje 4 etaže)
Rekonstrukcija in novogradnja objekta Casino hotel Kristal v Umagu (Hrvaška)
Rekonstrukcija in prizidava poslovno turističnega kompleksa Jadran v Postojni
Rekonstrukcija in prizidava poslovno trgovskega centra Seltron v Mariboru
Rekonstrukcija poslovno trgovskega objekta Vinag v Mariboru
Rekonstrukcija hotela Jama v Postojni - restavracija
REVIZIJE, ŠTUDIJE
Celovita presoja potresne varnosti objekta Hotel Kristal v Umagu (Hrvaška)
Statična presoja lokov in obokov v različnih starih zgradbah v Mariboru