INŽENIRSKI BIRO BALIČ d.o.o.

Strossmayerjeva 26
SI - 2000 Maribor
E-pošta: ib.balic@amis.net
Telefon: 02 25 00 780
Telefaks: 02 25 00 781

Zaposleni

Srečko Balič, univ. dipl. inž. grad.
Direktor, vodilni projektant
Pooblaščeni inženir IZS: G-0997
E-pošta: ib.balic@amis.net
GSM: 041 674 815
Tel:02 25 00 780                                  Več...
Matija Jesenko, univ. dipl. inž. grad.
Odgovorni projektant
Pooblaščeni inženir IZS: G-3430
E-pošta: ibb.matija@amis.net
GSM: 031 854 028
Tel:02 25 00 781                                  Več...

Zunanji sodelavci

Miran Nerat, inž.grad.
Projektant

/izdelava opažnih načrtov za arm. bet. konstrukcije /
/izdelava dispozicijskih in delavniških načrtov za jeklene  in lesene konstrukcije /

Ivan Kac, grad.teh.
Projektant

Tadej Brodschneider, dipl.inž.grad.
Projektant

/izdelava opažnih in armaturnih načrtov za arm. bet. konstrukcije /

Damir Supič, grad,teh.
Projektant

/izdelava opažnih in armaturnih načrtov za arm. bet. konstrukcije /

Stanko Ratajc, grad,teh.
Projektant

/ izdelava opažnih in armaturnih načrtov za arm. bet. konstrukcije /
/ sodelavec na projektih do leta 2007 /

Marko Uvera, inž.grad.
Projektant

/ izdelava dispozicijskih in delavniških načrtov za jeklene in konstrukcije /
/ sodelavec na projektih do leta 1998 /

Sonja Bosin,
Projektant

/ izdelava opažnih in armaturnih načrtov za arm. bet. konstrukcije /
/ sodelavka na projektih do leta 2000 /

Osnovni podatki

Evidenčna številka: IZS 1098
Davčna številka: SI 63906830
Matična številka: 5617073000
Poslovni račun(TRR):
IBAN SI56 2510 0970 2648 161 (Probanka d.d.)