Talum - Elektroliza C

Lokacija:
Kidričevo
Vrsta gradnje:
Novogradnja, faza 2
Vrsta del:
Odg. vodja projekta, načrt konstrukcije PGD, PZI, PID
Investitor:
Talum d.d.
Arhitektura:
Tehnologija: Alum. Pechiney, ECL, Gantry, Robertson
Leto izgradnje:
2002
Investicija:
Faza 1 - ni podatkov; faza 2 - 120.000.000 $
Opomba:
Faza 1 - Osebna referenca - Srečko Balič - Odgovorni vodja projekta, načrt konstrukcije
podrobnosti Vsi projekti
elektroliza-1.jpg

elektroliza-2.jpg

elektroliza-3.jpg

Novogradnje

Stanovanjska vila v Vrtojbi
Stanovanjska vila pod Golovcem v Ljubljani
Rezidenčni stan. objekt na Podrožniški cesti v Ljubljani – ni zgrajeno
Stanovanjska vila Vinarje pri Mariboru
Galenski in analizni laboratorij z upravnimi prostori v Mariboru (PGD) – ni zgrajeno
Večnamenski center Sobetinci
Stanovanjska hiša v Medvedovi ulici v Mariboru
Alu podkonstrukcija steklene fasade telovadnice Šentvid pri Grobelnem
Proizvodno poslovni objekt Pečnik v Ajdovščini
Poslovno proizvodno trgovski center Ersim v Slovenski Bistrici
Stanovanjskka vila Tabor v Mariboru
Stanovanjska in poslovna »Twicklova vila v Mariboru
Stanovanjska vila pri Pernici
Montažno demontažni razstavni "šotor" v Amsterdamu
Oporni zidovi za Klemcomerce
Tipizacija bencinskih servisov za Petrol: avtocestni, magistralni, regionalni in lokalni
Temelji dvosedežnice Sleme na Pohorju
Tehnološki temelji za EuroVek d.o.o. v Ajdovščini
Tehnološki temelji za Repromat d.o.o. v Črnomlju
Proizvodno poslovni objekt Pečnik v Ajdovščini
Jekleni nadstrešek pred hotelom Marriot v Budimpešti
Alu podkonstrukcija steklene fasade telovadnice Šentvid pri Grobelnem
Stanovanjska vila v Kamnici
Fakulteta za zdravstvene vede v Mariboru - ni zgrajeno

Rekonstrukcije

Potresna in statična rek. In sanacija objekta Pedagoške fakultete v Mariboru
Dograditev in rekonstrukcija objekta Carfema-Graz v Gradcu (Avstrija)
Nadgraditev poslovnega objekta Ljubljanske banke in Delavske univerze v Gornji Radgoni
Nadgraditev poslovne zgradbe Večer v Mariboru
Rekonstrukcija doma Miloša Zidanška na Pohorju
Rekonstrukcija “Hale A” v Talum d.d. Kidričevo
Rekonstrukcija in dograditev Twicklove vile v Mariboru
Rekonstrukcija poslovno trgovskega objekta Vinag v Mariboru
Rekonstrukcija mostu čez Radoljo pri Lovrencu na Pohorju

Revizije, študije

Revizije gradbene tehnične dokumentacije zaklonišč za Ministrstvo za obrambo
Revizija jeklene konstrukcije “Ammann” za novo separacije Granit-Poljčane
Študija o možnosti namestitve težkega žerjava skupne mase 250 ton v objekt Elektroliza C v Kidričevem
Celovita presoja stare avtobusne postaje na Glavnem trgu v Mariboru
Statična presoja obstoječega objekta zdravstvenega doma Lenart
Institut za varstvo okolja-oddelek za analizno kemijo; idejni projekt
Študija o vzrokih poškodb na Pedagoški fakulteti v Mariboru
Celovita presoja potresne varnosti objekta Pedagoška fakulteta v Mariboru
Celovita presoja potresne varnosti objekta Hotel Kristal v Umagu (Hrvaška)
Statična presoja lokov in obokov v različnih starih zgradbah v Mariboru
Strokovno mnenje o vzrokih poškod na stan. objektu v Luciji