Univerza v Mariboru

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija in novogradnja
Vrsta del:
Načrt rekonstrukcija, IDP, PGD, PZI, PID, strokovni nadzor
Investitor:
Ministrstvo za šolstvo RS, Univerza v Mariboru, MOM
Arhitektura:
Prof. mag. Boris Podrecca, arch.
Bruto površina:
7.540 m²
Leto izgradnje:
2000
Investicija:
9.000.000 €

Farmadent

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDP, PGD, PZI, PID, strokovni nadzor
Investitor:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor
Arhitektura:
Anton Lesnik, arh. - Plečnikova nagrada
Leto izgradnje:
1995

Hotel Plaza

Lokacija:
Ljubljana
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDP, PGD, PZI, PID, občasni projektantni nadzor
Investitor:
Zlatarna Celje d.d.
Arhitektura:
Sandi Trajkov, u.d.i.a., Studia d.o.o.
Bruto površina:
18.400 m²
Leto izgradnje:
2012
Investicija:
cca. 20.000.000 €

Vinska klet Brič

Lokacija:
Brič
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDP, PGD, PZI, PID
Investitor:
PO-MO d.o.o.
Arhitektura:
Prof. mag. Boris Podrecca,arch. & Marko Lavrenčič,u.d.i.a.
Leto izgradnje:
2002

Talum - Elektroliza C

Lokacija:
Kidričevo
Vrsta gradnje:
Novogradnja, faza 2
Vrsta del:
Odg. vodja projekta, načrt konstrukcije PGD, PZI, PID
Investitor:
Talum d.d.
Arhitektura:
Tehnologija: Alum. Pechiney, ECL, Gantry, Robertson
Leto izgradnje:
2002
Investicija:
Faza 1 - ni podatkov; faza 2 - 120.000.000 $
Opomba:
Faza 1 - Osebna referenca - Srečko Balič - Odgovorni vodja projekta, načrt konstrukcije

Poslovni objekt Probanke

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija z dozidavo in nadzidavo
Vrsta del:
Načrt konstukcije, IDP, PGD, PZI, PID, strokovni nadzor
Investitor:
Probanka d.d.
Arhitektura:
Iztok Vodušek, univ. dipl. inž. arh., Arbiro d.o.o.
Bruto površina:
10.600 m²
Leto izgradnje:
2004
Investicija:
17.100.000 €

Sadjarski center Maribor

Lokacija:
Gačnik pri Mariboru
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, PGD, PZI
Investitor:
Poslovno združenje prehrane, Sadjarski center Maribor
Arhitektura:
Janko J. Zadravec, u.d.i.a., Zadravec arhitekti d.o.o.
Bruto površina:
730 m²
Leto izgradnje:
2000

Poslovni objekt Menerga

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Novogradnje
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDZ, PGD, PZI, PID, strokovni nadzor
Investitor:
Menerga d.o.o.
Arhitektura:
Nande Koprnik, u.d.i.a.
Bruto površina:
3000 m²
Leto izgradnje:
2003

Avto center Integra

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDP, PGD, PZI, PID, strokovni nadzor
Investitor:
Integra d.o.o.
Arhitektura:
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.
Leto izgradnje:
1998
Investicija:
2.000.000 €

Casino Hotel Kristal

Lokacija:
Umag
Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija, nadzidava in dozidava
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDP, PGD, PZI, strokovni nadzor
Investitor:
Hit d.d. Nova Gorica, in Punta d.o.o. Umag
Arhitektura:
Štefan Šček, u.d.i.a. OMNIA Arhing d.o.o.
Leto izgradnje:
2007
Investicija:
17.000.000 €

Zazidava S8 - Mirni Zaliv

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDZ, PGD, PZI, PID, strokovni nadzor
Investitor:
KBM Invest d.o.o.
Arhitektura:
Igor Medvešek, u.d.i.a. Komunaprojekt d.d.
Bruto površina:
15.780 m²
Leto izgradnje:
2003

Poslovni objekt Taxa

Lokacija:
Ajdovščina
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDZ, PGD, PZI, PID
Investitor:
TAXA d.o.o.
Arhitektura:
Marko Lavrenčič, u.d.i.a, Detajl d.o.o.
Leto izgradnje:
2003
Investicija:
437.000 € (785€/m²)

Trgovski center Krško

Lokacija:
Krško
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDZ;PGD, PZI, PID
Investitor:
TC Krško d.o.o.
Arhitektura:
Andreja Čučkovič, u.d.i.a.
Bruto površina:
cca. 10.000 m²
Leto izgradnje:
2010

Avto Jarc 1.faza

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, 1. faza, IDZ, PGD, PZDI, PID, projektantski nadzor
Investitor:
Avto Jarc d.o.o.
Arhitektura:
Iztok Vodušek, u.d.i.a., Abiro d.o.o.
Leto izgradnje:
1995

Moto Center Murska Sobota

Lokacija:
Murska Sobota
Vrsta gradnje:
Načrt konstrukcije, PGD, PZI, projektantski nadzor
Vrsta del:
Avtodixi d.o.o., Gronji Petrovci
Investitor:
Edo Jalšovec, u.d.i.a. &Bogdan Černe, u.d.i.a., Bard d.o.o.
Leto izgradnje:
1996

Bencinski servisi OMV

Lokacija:
Maribor 1 in 2, Dravograd, Dobrenje vzhod, Dobrenje zahod, Slov. Konjice, Gederovci, Stojnci
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, PGD, PZI, projektantski nadzor
Arhitektura:
Ivo Marinič,u.d.i.a..
Leto izgradnje:
1995-1997

Bencinski servisi Petrol

Lokacija:
Lom 1, Lom 2, Črnomelj, Vransko, Železniki, Cerklje, Lj-Rakovnik, Lj-Šmartinska, Kranj-Labore2, Kozina, Ivančna Gorica, Ptuj 2…
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, PGD, PZI
Arhitektura:
Boris Kapelj,u.d.i.a., Tehton d.o.o.
Leto izgradnje:
1998-2000

Mariborske lekarne

Lokacija:
Maribor, Ruše, Lovrenc, Lenart
Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, PGD, PZI, PID
Investitor:
Javni zavod Mariborske lekarne
Arhitektura:
Anton Lešnik, arh., Arhe d.o.o.
Leto izgradnje:
1995-2002

Objekt Avtotehna

Lokacija:
Ljubljana
Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDZ, PGD, PZI, PID, strokovni nadzor
Investitor:
Probanka d.d.
Arhitektura:
Iztok Vodušek,u.d.i.a., Abiro d.o.o.
Leto izgradnje:
2009

Hotel Jama

Lokacija:
Postojna
Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDZ, PGD, PZI, PID
Investitor:
Postojnska Jama d.d.
Arhitektura:
Marko Lavrenčič, u.d.i.a., Detajl d.o.o.
Leto izgradnje:
2012

Center Seltron

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, PGD, PZI
Investitor:
Seltron d.o.o.
Arhitektura:
Iztok Vodušek,univ.dipl.inž.arh., Abiro d.o.o.
Leto izgradnje:
2011

Kompleks Jadran

Lokacija:
Postojna
Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija, prizidava in novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, IDZ, PGD, PZI, PID
Investitor:
Batagel & CO. d.o.o.
Arhitektura:
Marko Lavrenčič,u.d.i.a., Detajl d.o.o.
Leto izgradnje:
2010

Objekt Černigoj

Lokacija:
Ajdovščina
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, sprememba PGD, PZI, PID
Investitor:
Franc Černigoj s.p.
Arhitektura:
Marko Lavrenčič, u.d.i.a., Detajl d.o.o.
Bruto površina:
1500 m²
Leto izgradnje:
2008

Poslovni objekt Tyrševa

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, PGD, PZI,proj.nadzor
Arhitektura:
Ivo Goropevšek,,u.d.i.a.
Leto izgradnje:
1995

TP objekt C2

Lokacija:
Maribor
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
Načrt konstrukcije, PGD, PZI
Arhitektura:
Medvešček, u.d.i.a.
Leto izgradnje:
1989
Opomba:
Oseba referenca - Srečko Balič

East West Business Center

Lokacija:
Budimpešta
Vrsta gradnje:
Novogradnja
Vrsta del:
PGD, PZI, beton,mont.elem., generalna stabilnost in proj. nadzor
Investitor:
Skanska, Švedska
Bruto površina:
cca 30.000 m²
Leto izgradnje:
1991
Opomba:
Osebna referenca - Srečko Balič

Novogradnje

Stanovanjska vila v Vrtojbi
Stanovanjska vila pod Golovcem v Ljubljani
Rezidenčni stan. objekt na Podrožniški cesti v Ljubljani – ni zgrajeno
Stanovanjska vila Vinarje pri Mariboru
Galenski in analizni laboratorij z upravnimi prostori v Mariboru (PGD) – ni zgrajeno
Večnamenski center Sobetinci
Stanovanjska hiša v Medvedovi ulici v Mariboru
Alu podkonstrukcija steklene fasade telovadnice Šentvid pri Grobelnem
Proizvodno poslovni objekt Pečnik v Ajdovščini
Poslovno proizvodno trgovski center Ersim v Slovenski Bistrici
Stanovanjskka vila Tabor v Mariboru
Stanovanjska in poslovna »Twicklova vila v Mariboru
Stanovanjska vila pri Pernici
Montažno demontažni razstavni "šotor" v Amsterdamu
Oporni zidovi za Klemcomerce
Tipizacija bencinskih servisov za Petrol: avtocestni, magistralni, regionalni in lokalni
Temelji dvosedežnice Sleme na Pohorju
Tehnološki temelji za EuroVek d.o.o. v Ajdovščini
Tehnološki temelji za Repromat d.o.o. v Črnomlju
Proizvodno poslovni objekt Pečnik v Ajdovščini
Jekleni nadstrešek pred hotelom Marriot v Budimpešti
Alu podkonstrukcija steklene fasade telovadnice Šentvid pri Grobelnem
Stanovanjska vila v Kamnici
Fakulteta za zdravstvene vede v Mariboru - ni zgrajeno

Rekonstrukcije

Potresna in statična rek. In sanacija objekta Pedagoške fakultete v Mariboru
Dograditev in rekonstrukcija objekta Carfema-Graz v Gradcu (Avstrija)
Nadgraditev poslovnega objekta Ljubljanske banke in Delavske univerze v Gornji Radgoni
Nadgraditev poslovne zgradbe Večer v Mariboru
Rekonstrukcija doma Miloša Zidanška na Pohorju
Rekonstrukcija “Hale A” v Talum d.d. Kidričevo
Rekonstrukcija in dograditev Twicklove vile v Mariboru
Rekonstrukcija poslovno trgovskega objekta Vinag v Mariboru
Rekonstrukcija mostu čez Radoljo pri Lovrencu na Pohorju

Revizije, študije

Revizije gradbene tehnične dokumentacije zaklonišč za Ministrstvo za obrambo
Revizija jeklene konstrukcije “Ammann” za novo separacije Granit-Poljčane
Študija o možnosti namestitve težkega žerjava skupne mase 250 ton v objekt Elektroliza C v Kidričevem
Celovita presoja stare avtobusne postaje na Glavnem trgu v Mariboru
Statična presoja obstoječega objekta zdravstvenega doma Lenart
Institut za varstvo okolja-oddelek za analizno kemijo; idejni projekt
Študija o vzrokih poškodb na Pedagoški fakulteti v Mariboru
Celovita presoja potresne varnosti objekta Pedagoška fakulteta v Mariboru
Celovita presoja potresne varnosti objekta Hotel Kristal v Umagu (Hrvaška)
Statična presoja lokov in obokov v različnih starih zgradbah v Mariboru
Strokovno mnenje o vzrokih poškod na stan. objektu v Luciji